ردیاب B7

تعداد ورودی آنالوگ 0
تعداد ورودی دیجیتال 0
تعداد خروجی دیجیتال 0
نوع ردیاب آهنربایی/مرسوله ای
پورت اتصال 0
سنسور حرکت ندارد
فایل ها