ردیاب A9

تعداد ورودی آنالوگ 0
تعداد ورودی دیجیتال 0
تعداد خروجی دیجیتال 0
نوع ردیاب شخصی
پورت اتصال 24410
سنسور حرکت ندارد
فایل ها