ردیاب FM5300

تعداد ورودی آنالوگ 2
تعداد ورودی دیجیتال 3
تعداد خروجی دیجیتال 4
نوع ردیاب خودرویی/موتورسیکلت
پورت اتصال 11410
سنسور حرکت دارد
فایل ها